Frågor kring av rörmokare & tvätt av fasad

Att hålla ren fasaden från smuts och biologiska växter gör den både finare och förlänger dess livslängd. Hur mycket smutsen fastnar beror till stor del på vilket material som fasaden består av – något som även påverkar hur rengöring ska ske på bästa sätt. Här har vi samlat några av de vanligare frågorna.

Räcker det att göra rent med högtryckstvätt?

Med högtryckstvätt kan man genomföra en fasadtvätt som gör ytan fin – men inte ren. Är det exempelvis sot och damm som fastnat på fasaden kan man självklart göra rent detta med högtryckstvätten. Är det däremot biologiska växter som alger och mossa behöver deras rötter helt tas bort. I annat fall kommer problemet att återkomma relativt snabbt. Köp i detta fall medel hos byggvaruhus eller målerifirma som är specialframtaget för fasadtvätt (brukar just heta ”Fasadtvätt”.

Varför är det viktigt att hålla fasaden ren?

För en del är det viktigt ur ett estetiskt perspektiv. Om smutsen börjar fastna kommer mer smuts lättare att fastna. En ren fasad – håller sig ren längre.

Men främst handlar det om hållbarhet. Börjar det växa alger eller annat biologiskt material på fasaden är risken överhängande att det efter ett tag påverkar kvalitén på materialet. I värsta fall kommer delar behöva bytas ut.

Hur ofta behöver jag genomföra rengöringen?

En generell regel är att träfasad behöver tvättas en gång till två gånger per år. Men det är samtidigt extremt individuellt. Ett trähus nära havet kommer utsättas för betydligt mer fukt, väta och blåst än andra hus osv.

Kan jag alltid använda högtryck för att få bort medlet?

Nej, det bör du inte göra. På exempelvis plåtfasader är inte högtryckstvätt att rekommendera av rörmokare i Stockholm. Använd då istället lågtryck. Det kommer ändå ge samma resultat tack vara den plana yta som plåten består av.

Krävs det olika behandlingar på olika material?

Ja, är fasaden av puts bör du framförallt vara extra försiktig. Detta då putsen kan förstöras av både för mycket medel och högtryckstvätt.

Vad kostar det att köpa hjälpen?

Det är omöjligt att säga då det beror på flera saker. För det första hur stor fasad som ska tvättas, för det andra om exempelvis ställningar behöver monteras upp för att företaget ska kunna genomföra en grundlig fasadtvätt. Utöver det spelar det även roll var arbetet ska utföras. Är det centralt i en stad brukar inte någon extra kostnad uppstå men är det utanför staden kan utkörningsavgifter uppkomma.

Vid fler frågor – Kontakta en målare eller takläggare. Det är två yrkesgrupper som brukar erbjuda fasadtvätt som tjänst.